Proqram Təminatı

Smart Systems Technology, bank, maliyyə və digər strukturların fəaliyyətinin avtomatlaşdırılması üçün nəzərdə tutulmuş mürəkkəb proqram komplekslərinin yaradılması, telekommunikasiya şəbəkələrinin layihələndirilməsi, qurulması və məlumatların ötürülməsi (data transfer) xidmətlərinin göstərilməsi, sistemlərinin qurulması və tətbiqi, sistem inteqrasiyası, kommunikasiya avadanlıqlarının satılması və quraşdırılması, genişzolaqlı internet provayder xidmətlərinin göstərilməsi ilə məşğul olur.

Sirkət öz proqram məhsulları olan “Smart-Bank” Avtomatlaşdırılmış Bank Sistemi və “Smart-Finance” Avtomatlaşdırılmış Maliyyə Sisteminin tətbiqi və istismarını da müvəffəqiyyətlə davam etdirir.

Smart Bank Bank Sistemi

Smart Finance Maliyyə Sistemi

Smart Credit Kredit Sistemi

Smart Insurance Sığorta Sistemi

Smart Personnel İnsan Resuirsları İdarəolunması Sistemi

Smart Tourism Turizm Informasiya Idarəetmə Sistemi

Smart Hotel Hotellərin İdarəolunması Sistemi

Smart Restaurant Restoran İdarəolunması Sistemi

Smart Salary Əmək Haqqı Sistemi

Smart Stock Anbar Sistemi

Smart Report Hesabatların Alınması Sistemi

Smart Sales and Rent Avtomatlaşdırılmış Sistemi

Smart Edu Təhsilin Elektron idarə edilməsi Sistemi

Smart Medicine

Smart Online Stock Avtomatlaşdırılmış Online Anbar Sistemi

Smart Lizinq Avtomatlaşdırılmış Lizinq Sistemi

Smart Medicine Avtomatlaşdırılmış Tibb müəssisəsi Sistemi

Smart Payment Avtomatlaşdırılmış Kommunal ödənişlərin yığımı Sistemi

 

Daha ətraflı məlumatı www.smartsoftware.az veb saytımızdan əldə edə bilərsiniz.