IT Xidmətləri

İnformasiya texnologiyalarının inkişafı günümüzdə müxtəlif təşkilatların, şirkətlərin, dövlət qurumlarının fəaliyyətinə, iş prinsipinə, səmərəliliyinə təsir edən əsas amillərdən biridir. Smart Systems Technology şirkəti fərdi şəxslər, biznes, kommersiya şirkətləri və dövlət qurumları üçün geniş xidmətlər göstərir. Sizə müxtəlif sahələrdə müxtəlif növ İT xidmətlərini təqdim edirik. Bizimlə əlaqə saxlayaraq, aşağıda qeyd olunan IT xidmətlərimizdən yararlana və inzibati xərclərinizi azalda bilərsiniz.

 • Server infrastrukturunun qurulması və tənzimlənməsi
 • Virtual IT infrastrukturunun qurulması və idarə olunması
 • Server Əməliyyat Sistemlərinin və Servislerinin yazılması və tənzimlənməsi
 • Firewall cihazlarının quraşdırılması və konfiqurasiya edilərək şəbəkə təhlükəsizliyinin təmin edilməsi
 • VPN (Virtual Private Network) Serverlərin qurulması
 • İnternetə daxil olmanın idarə edilməsi 
 • Korporativ elektron poçtun (Mail Server) yaradılması və tənzimlənməsi
 • Ehtiyat kopyalama (Backup Server) sisteminin qurulması
 • Mərkəzi Antivirus və Lokal Firewall sisteminin qurulması
 • İnformasiya təhlükəsizliyinin təminatı
 • IP Telefoniya sisteminin qurulması
 • Mini ATS-in quraşdırılması
 • Lokal (Ofis daxili şəbəkə) şəbəkələrinin qurulması
 • Şirkətlərin İKT infrastrukturunda yaranmış problemlərin aşkarlanıb həll edilməsi