Smart Soft

Smart Systems Technology, bank, maliyyə və digər strukturların fəaliyyətinin avtomatlaşdırılması üçün nəzərdə tutulmuş mürəkkəb proqram komplekslərinin yaradılması, telekommunikasiya şəbəkələrinin layihələndirilməsi, qurulması və məlumatların ötürülməsi (data transfer) xidmətlərinin göstərilməsi, sistemlərinin qurulması və tətbiqi, sistem inteqrasiyası, kommunikasiya avadanlıqlarının satılması və quraşdırılması, genişzolaqlı internet provayder xidmətlərinin göstərilməsi ilə məşğul olur.

Sirkət öz proqram məhsulları olan “Smart-Bank” Avtomatlaşdırılmış Bank Sistemi və “Smart-Finance” Avtomatlaşdırılmış Maliyyə Sisteminin tətbiqi və istismarını da müvəffəqiyyətlə davam etdirir.

Smart Bank Bank Sistemi
Smart Finance Maliyyə Sistemi
Smart Credit Kredit Sistemi
Smart Insurance Sığorta Sistemi

Smart Personnel İnsan Resuirsları İdarəolunması Sistemi
Smart Tourism Turizm Informasiya Idarəetmə Sistemi
Smart Hotel Hotellərin İdarəolunması Sistemi
Smart Kitchen Restoran İdarəolunması Sistemi

Smart Salary Əmək Haqqı Sistemi
Smart Stock Anbar Sistemi
Smart Report Hesabatların Alınması Sistemi

Daha ətraflı məlumatı www.smartsoftware.az veb saytımızdan əldə edə bilərsiniz.